Vestervangens grundejerforening blev stiftet 8. maj 1967 og består af 110 parceller.

Der er tinglyst deklaration på, at alle grundejere skal være medlem af grundejerforeningen.

Ordinær generalforsamling afholdes den sidste torsdag i oktober.